Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Dieta & fitness
Hledat

Anatomie člověka

Svalová soustava 

Svaly jsou orgány nadané schopností stahování neboli kontrakce.Jejich celkový počet v lidském těle převyšuje 600 a svou vahou se podílejí na hmotnosti celého lidského těla více než z poloviny.U vyspělých kulturistů se může pohybovat podíl váhy ve svalovině až kolem 70%.

Při svalové práci je potřebná energie čerpána z uhlovodanů,uložených v zásobní formě zvané glykogen,jednak přímo ve svalových buňkách,jednak v játrech,přičemž je zapotřebí velkého množství kyslíku,který je do svalových buňek dopravován krví.Spalné produkty svalové látkové výměny kyselé povahy,jako je kysličník uhličitý a kyselina mléčná,jsou opět odstraňovány pomocí krevního oběhu.

Organismus si není schopen připravit větší zásoby glykogenu.Tyto v klidu stačí na 1.den,při intenzivní svalové činnosti pouze na několik málo hodin.K řádné činnosti svalstva je nutný dostatečný přísun základních stavebních jednotek svalové bílkoviny - aminokyselin ve formě přírodních bílkovinných zdrojů,jako je maso,mléčné výrobky,vejce,sója,či ve formě k tomu účelu vyráběných bílkovinných koncentrátů.Pro dokonalou činnost svalové soustavy je třeba zajistit rovněž přísun dalších důležitých látek,jako jsou vitamíny zvláště skupiny B-thiamin,riboflavin,kys.pantothenová,biotin,E-vitamín,fosfor,draslík,železo atd.

Bez rozumným způsobem trénované,dobře vyvážené a funkčně zdatné svalové soustavy nemůže lidský organismus mít pocit dokonalého zdraví a fyzického a duševního komfortu.Zvláště ve vyšším věku,kdy i při menší námaze bolí svalové úpony a klouby.

Svalstvo všeobecně dělíme podle vzhledu v mikroskopu na hladké a příčně pruhované.Svalstvo hladké je vesměs oživováno autonomním nervstvem,které bývá součástí stěn dutých orgánů,např.zažívací trubice cév,průdušek apod.Svalstvo,které jeví příčné pruhování,je oživováno nervy motorickými a je pod kontrolou našeho vědomí.

Nyní se podíváme na popis jednotlivých svalových partií.

anatomy_2_1.jpg

1) Velký prsní sval - je mohutný plochý sval začínající na celé zevní části hrudní kosti,na přilehlé části klíční kosti a dole na horní části vazivového pouzdra přímého břišního svalu.Z hlediska tvaru u každého jednotlivce,záleží na volbě procvičování pro zdůraznění horní či dolní partie.

2) Sval deltový - tvoří jakýsi polokulovitý kryt zakrývající shora a zevně kloub ramenní.Začíná na zevní třetině klíční kosti,na nadpažku a přilehlé části hřebenu lopatky.Jeho hlavní funkcí je upažení.Pro jeho procvičení existuje celá řada cviků pro přední,boční i zadní stranu hlavy.

3) Biceps - je dvouhlavý sval pažní.Začíná oběma hlavami na lopatce v blízkosti kloubní jamky pro skloubení s kostí pažní.Probíhá souběžně s pažní kostí,kde po spojení obou hlav vytváří objemné bříško a přechází v krátkou silnou šlachu.K tréninku bicepsů je věnována velká pozornost,avšak k dosažení výrazného vrcholu hlavy je zapotřebí dobré genetiky.

4) Předloktí - svaly předloktí se účastní pronace či supinace,které mají na svědomí ohyb a natahování prstů ruky.Jistou výjimku tvoří sval pažněvřetenní,který pomáhá ohýbat paži v lokti a jistým způsobem se uplatňuje na svalovém reliéfu předloktí na jeho zevní straně pod loketním kloubem.

5) Svalstvo břicha - tvoří součást svalového korzetu trupu.Přímý sval břišní je mohutný párový sval,začínající na střední části dolních žeberních chrupavek při jejich spojení s hrudní kostí.Probíhá svisle dolů a upíná se na přilehlou část stydké kosti.Tři vazivové příčky,které vytváří tzv.kostky jsou dominantou svalového reliéfu přední břišní stěny.

6) Šikmý sval břišní - začíná na zadních stranách dolních žeber v blízkosti dolní hrudní a horní bederní páteře,probíhá šikmo dopředu dolů a upíná se do dolní části vazivového pouzdra přímých svalů břišních.Je dominantou svalového reliéfu boční břišní stěny,zřetelný zvláště při dobrém vyrýsování.Intenzivní procvičování se u dospělých kulturistů nedoporučuje,jelikož dochází k rozšiřování pasu.

7) Čtyřhlavý sval stehenní - je největším svalem lidského těla a dominantou svalového reliéfu přední a zevní strany stehna.Svou dlouhou hlavou zvanou přímý sval stehenní začíná na předním trnu kosti kyčelní.Ostatní tři hlavy začínají prakticky po celém obvodu kosti stehenní.Probíhají směrem ke kolennímu kloubu,vzájemně se spojují a velmi krátkou plochou šlachou se upínají do horní části češky.

8) Trapézový sval - začíná široce na týlní části lebky,na zádových výběžcích všech krčních a horních hrudních obratlů.Probíhá směrem zevním,vjejířovitě se zužuje a upíná se na hřeben a nadpažek lopatky a na přilehlou část klíční kosti.Je velmi důležitým svalem reliéfu horní poloviny zad.Pokud však cvičením příliš zbytní,jeho horní část poněkud vyčnívá a opticky zužuje šířku ramen.

9) Široký sval zádový - je nejmohutnější sval zad.Začíná širokou plochou šlachou na zádových výběžcích kostrče,celé bederní a dolní poloviny hrudní páteře a pevně srůstá s vazivovým pouzdrem dlouhých vzpřimovačů.Jeho funkcí je připažení a zapažení.Tento sval je významnou dominantou,která je vidět při kulturistické pozici dvojitého bicepsu a širokého svalu zádového.Je zajímavé,že řada lidí kteří mají mohutné a silné paže,mají problémy s partií zad,jelikož částečně při cvičení nahrazuje funkci dvojitý biceps.

10) Trojhlavý sval pažní - dlouhou hlavou začíná na lopatce těsně pod kloubní jamkou a dalšími dvěma hlavami na zadní straně kosti pažní.V blízkosti loketního kloubu se spojují v krátkou plochou šlachu,kterou se upíná na okovec kosti loketní.Jeho funkcí je extenze v loketním kloubu.Při demonstraci rozvinutý triceps připomíná tvar podkovy.

11) Velký sval hýžďový - upíná se na zadní straně kyčelní kosti a částečně i na přilehlé části kosti křížové.Podílí se významnou měrou na zanožování.Podélné šrafování u dobře vyrýsovaných závodníků doplňuje bohatost kresby zadní strany stehna.Pokud dochází k objemnému růstu této partie,je zapotřebí upravit trénink a vynechat zejména težké dřepy s činkou za hlavou,které růst podporují.

12) Dvouhlavý sval stehenní - probíhá na zevní straně zadní plochy stehna směrem dolů ke kolennímu kloubu a upíná se až pod ním na hlavičku kosti lýtkové.Všechny svaly zadní skupiny ohýbají dolní končetinu v kolenním kloubu a pomáhají při zanožení.Jejich činnost je při dřepech a tréninku na legpressu.Né zřídka se stává,že začínající cvičenci tuto partii zanedbávají.

13) Trojhlavý sval lýtkový - začíná na horní části zadní strany kosti holenní a postranními hlavami na příslušných okrajích dolního konce kosti stehenní.Všechny tři hlavy se uprostřed bérce spojují v objemné bříško přecházející nad hlezenním kloubem v silnou šlachu zvanou achillovu,která se upíná na zadní výběžek kosti patní.Tento sval zajišťuje pružnou chůzi,běh a výskok.Často je tvrdým oříškem pro jeho rozvoj,kde velkou roli hraje genetika.

Komentáře

 
© fitnessbodyrock.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma